Mobilt rensverk

På Catrinelund har vi rensat utsäde sedan lång tid tillbaks och för drygt 25 år sedan byggde vi vårt första mobila rensvärk.

Nu har vi två st anläggnigar i drift. Den ena är byggd direkt på en lastbil och den andra är byggd på en lastbilstrailer. När vi kommer till en gård så behövs det för det ena rensverket 32 ampers eluttag medans det andra rensverket har ett eget elverk och i och med det blir man ännu mer flexibel vart man kan placera rensverket. Råvaran bör vara analyserad. Det är inget krav från vår sida men för att kunna utföra en behovsanpassad betning så är en analys viktig.

Råvaran matas in i rensverket med en frekvensstyrd skruv som har en tratt. Där ska det tillföras råvara från antingen en kärra med en liten lucka eller direkt från en utlassningsficka. Kärrnas lucka bör ha en böjlig slang så att inte råvaran rinner över och så att skruven alltid får rätt matning. Samma gäller om man tar från en ficka. då behöver man montera rör ner till tratten så att skruven får en jämn matning.

Det färdiga utsädet kommer i en storsäck som står på en våg. När rätt vikt uppnås lyfter vi ut säcken med den medföljande kranen så lantbrukaren kan köra in den direkt i sitt lager. Avrenset kommer även det i storsäck. Vi har alltid med oss ett lager av nya flergångs-säckar till försäljning. Man tömmer dom genom att öppna en stos i botten. Den knyter man lätt igen till nästa säsong. Vilket vi uppskattar om ni gjort tills vi kommer och ska rensa.

Instruktionsvideo på Youtube: