Historia

 

Catrinelund har en gammal historia som går långt tillbaka i tiden . Den nuvarande släkten köpte Catrinelund 1934 och  nu är den 3 generationen Carlsson ägare. Jordbruk har drivits sedan början av 1900 talet när sjön Saladamm sänktes och markerna dikades ut .

Sågverksrörelse har vart en betydande del av gårdens verksamhet sedan 1954 men det drivs idag av ett fristående bolag som inte är kopplat till gården

Idag bedrivs växtodling i egen regi på drygt 300 ha.

De mobila rensverken är en viktig bit som bara ökar för varje år och vi är jätteglada att kunderna har gett oss förtroende att hjälpa till med att rensa deras utsäde. Vi har en stor kundkrets i hela Mälardalen och har även etablerat kontakter i Västergötland.

Entrepenadkörning är en annan verksamhetsgren som ökar